Блог на Asteri Astrology

В този блог можете да откриете информация за науката Астрология, важни и предстоящи астрологични събития, насоки, полезни съвети.

Накратко за астрологията

Накратко за астрологията. Защо науката за звездите е необходима на личността.

Преди хиляди години „астрономите“ разделили звездното небе на дванадесет сектора, използвайки същите измислени имена и символи, с които ние и до сега си служим. Гърците наричали този пояс от звезди Зодиак.

Звездният Зодиак първо се появил в Шумер около 4000 г. пр.Хр., а числото 12, което било използвано за да раздели прецесионния цикъл на дванадесет зодиакални „дома“, било основано на дванадесетте тела на Слънчевата система. Звездите във всеки дом после били групирани в съзвездия и им било дадено наименование. Оригиналните шумерски имена на дванадесетте дома съответстват на съвременните зодиакални имена.

Древните шумерски и египетски цивилизации са използвали знаците на Зодиака на научно ниво. С таблици за положението на планетите и звездите и астрологически интерпретации са разполагали жреците далече преди шумерите да ги оставят записани. Колкото и невероятно да изглежда, сега е всеобщо прието, че древните са познавали 25920 – годишния цикъл на прецесия на равноденствието и са разделили този цикъл на 12 периода по 2160 години. Шумерската математическа система е била грижливо планирана около числото 3600. Така големия цикъл представлявал 360-градусова небесна “окръжност”, 2160 години представляват 30 градуса, а 72 години са само един градус от тази окръжност.

Астрономията и астрологията на шумерите и халдейците, призвани да обяснят смисъла на движението на ярките точки от небосвода и тяхното влияние на обитателите на Земята, са оказали дълбоко въздействие върху древната мисъл, формирали са представата за времето и съдбата, положили са начало за развитието на естествените науки.
„Светът е единен, всички неща и явления са взаимно свързани, всеки от нас е част от Космоса, лъч от Лъча на Светлината.“ е написано от божествения покровител на Вавилон – Мардук (около 3500 г. пр.Хр.).

„Както е горе, така е долу; както е долу, така е горе.“ е един от седемте принципа на великия жрец и създател на Египетската култура – обожественият Хермес-Тот, Хермес Трисмегист в Гърция.

Херметическият афоризъм – „Нищо не се случва на земята, без да е записано в небесата.“, определя предмета на астрологията. От Египет е дошъл до нас и астрологическият календар, съставен около 2780 г. пр.Хр. Самата образна версия на египетските зодиакални знаци е разпространена и приета от нашата цивилизация.
Факт е, че целият свят на нашата планета и до сега следва разпределението на периодите според прецесията. За влизането в периода /епохата, ерата/ на Водолея се пише обосновано и разумно: основна движеща сила на тази нова епоха е взаимодействието между енергията и материята – мислите ни са енергия, която създава материя; общуване с думи, сформирани от вибрации, чрез езика на тялото и с енергията на нашите мислоформи; разчитане по-малко на материалната технология и повече на духовното разбиране и интуицията и т.н.

Познанията за епохата на Рибите и посланията към епохата на Водолея се разпространяват в целокупния обществен и политически живот. Няма никакви измислени съждения или тенденциозни възражения, т.е. науката за звездите е необходима на човечеството и то естествено се съобразява с нея.

* След като Земята определено е под влияние на някои съзвездия и на Слънчевата система, защо индивидът от тази планета да не се влияе от същите вибрации? Доказано е, че духът, душата и тялото (живот, съзнание и форма) на човека носят и съчетават в себе си елементите на цял микрокосмос. Тогава е естествено да приемем помощта на астрологията – от „астер“ (звезда, гр.) и „логос“ (познание, наука, гр.), която използва макрокосмоса на планетните конфигурации и взаимоотношението на енергийните им модели, за да проникне в микрокосмоса на човешките взаимодействия.

Ако можем да погледнем към магическите пантеони на древните, нали един от боговете за Рим – Сатурн е бил почитан като Кронос в Гърция и като Енки от шумерите, а богинята Венера – съответно Афродита и Иннана. Нали шумерите от космическата триада – Ан, Енлил и Енки, често са изобразявали бога Енки във вид на козел с опашка на риба, а понякога – във вид на човек, от рамото на който или от съд, който той държи в ръце, се излива вода (образни символи на зодиакалните знаци Козирог и Водолей, останали до наши дни). Записани като митове, божествената сила, мъдрост, любов и покровителство например на Сатурн или Венера са вплетени и днес в астрологичните принципи, особени белези и влияния в имената на тези планети. Защо да не открием за себе си необичайната и дълбока духовна мъдрост от боговете на древния свят, които се проявяват в душата на човека? Те ни помагат да разпознаем и осмислим нашия потенциал, нашата сила, магия и вътрешна духовна красота.

* В астрологията съществува понятие за два Зодиака. Звездният или неподвижен Зодиак, свързан с прецесията и именован от древните, е ориентиран спрямо звездите, които наричаме “неподвижни звезди”, защото са достатъчно отдалечени от нас, за да ги приемаме като относително неподвижни обекти.

Подвижният или математичен Зодиак, наричан в астрологията само Зодиак, представлява пояс на небесния свод от Зодиакалните знаци – видимия път на Слънцето, който то извършва всяка година от геоцентрична гледна точка. Всъщност Земята при нейното въртене около Слънцето попада последователно в знаците на Зодиака. Орбиталният път на Земята астрономите наричат еклиптика, а дванадесетте знака на Зодиака са деленията на тази еклиптика на дванадесет части по тридесет градуса.

Зодиакът е съобразен с цикличната смяна на годишните времена, т.е. с връзката между Земята и Слънцето. Той представлява координатна система, едната ос на която минава през двете равноденствия, а другата – през двете кръговратни точки (зимно и лятно слънцестояние). Затова началото на астрологичния зодиак е точката на пролетното равноденствие с “влизането” на Слънцето в първият Зодиакален знак Овен (началото на астрологичната година). Казва се, че това е слънчевият знак на родения в този период или в случая – той е зодия Овен.

Относителното положение на небесните тела и Земята по Зодиака в деня на рождението се използва за определяне на звездната карта, наречена по-късно хороскоп. С тълкуванията на хороскопа се цели преди всичко предвиждането на вътрешната същност на човека и предпазването преди всичко от това, което НЕ се позволява от космическите вибрации през дадени периоди от съществуването на индивида.

В различие от знаците на Зодиака, домовете отразяват въртенето на Земята около своята ос и локализират върху нея влиянието на знаците и планетите. Само домовете проявяват в човека индивидуалност, личност, съдба, щастие, като всеки дом носи признаците и колорита на съответния знак. Влиянието на това съответствие, взаимозависимост между знаци и домове, е една от магиите в астрологията – когато разглеждаме знак, винаги имаме предвид и съответния дом; аналогично, когато тълкуваме дом – съответния знак.

Последователност на знаците в Зодиака и съответните домове:
Овен – І дом
Телец – ІІ дом
Близнаци – ІІІ дом
Рак – ІV дом
Лъв – V дом
Дева – VІ дом
Везни–VІІ дом
Скорпион -VІІІ дом
Стрелец– ІХ дом
Козирог – Х дом
Водолей – ХІ дом
Риби – ХІІ дом

За признаците и качествата на Зодиакалните знаци е писано в списания, вестници и в десетките томове астрологична литература. Една от целите на настоящите статии е чрез достатъчно познание да се разграничим от обобщаването на хората само по слънчевия знак. Защото даден човек – единственото разумно същество, може да се създаде, претвори на тази Земя едва след 26000 години. Тази неповторимост, уникалност на индивида е закодирана информация в десетте планети, изгряващия знак – Асцендента и други астроточки от хороскопа.

Какво съдържа една личност, какво са вплели в него космичните сили, какъв код на изява носи, как да реагира на космичните вибрации?
За да отговорим на тези въпроси е необходимо себепознание, което явно за всеки е едно от най-трудно постижимите неща в живота. Но когато другите те познаят преди теб, губиш само Ти.

Логично е да започнем със себеобичането. Да обичаш себе си като човешко същество, като личност. (Егоизмът и себелюбието са друго нещо.) Нали за да бъдеш обичан – трябва да се обичаш. А това изисква да опознаеш в дълбочина богатството на своите способности и характер. И по-важното – да овладееш в известна степен начините да се справяш с негативните си качества, реакции или болезнена чувствителност.

Наистина, внимателно се вгледайте в тези, които обичате, цените – колко рядко се срещате с техни негативни думи или действия. Припомнете си, че вашите загуби или някой провал са станали тогава, когато другият е уцелил най-слабото ви място. Даже вие не сте се усетили, още по-малко да сте изградили своя защитна реакция.

На помощ идва процесът на себепознание, за който са необходими убеденост, желание и време. За него в нашия свят се предлагат различни възможности по обстоятелства, средства и време, за да можете да застанете сам срещу себе си и да успеете да се видите!

А кои са възможностите за това, например?

* Дванадесет месеца сериозно занимание със специализирана литература и консултации със знаещи и можещи в тази сфера.
* Десет сеанса при квалифициран психолог или психоаналитик.
* Седем семестъра по специалността „Психология“ и всичко допълнително към нея.
* Три-четири целенасочени посещения при грижовни и отговорни контактьори или екстрасенси /гадатели/, след което ваше задължение остава с максимална отговорност да систематизирате нещата за себе си.
* Или – да получите изработена рождена карта (хороскоп) с анализи и ключови насоки на астрологията конкретно за вас, защото животът и съдбата са закодирани в часа и мястото на раждането.

– Детайлното разглеждане описанието на хороскопа основно се отнася за мигът на въплъщението и подсказва съдбовната предопределеност от Абсолюта. Но прецизният анализ и същността на истината най-добре извършва индивидът, съобразно духовната си еволюция, своето развитие в социума и хармонизирането на вътрешната си нагласа с външните условия.

„GNOTHI SEAUTON“ – „ПОЗНАЙ СЕБЕ СИ“ е забележителният девиз, изписан със злато на входа на делфийския оракул.

– Изборът и решението винаги е на личността, носейки в себе си вечната истина, че животът е стремеж към усъвършенстване.

От astroto.com