Планетите в момента

Транзитът е моментното състояние или движение на планетите на небето. Тяхното реално движение към избран от нас момент.

 

Вижте ги

На картата е изобразено моментното разположение на планетите и аспектите между тях.
Можете да разгледате движението на планетите и за други дни с бутоните напред и назад, намиращи се над самата карта.