Анализ на сфери от живота

Какво ви е заложено като потенциал в дадена сфера.

За изготвяне на анализ на сферите от живота са необходими следните данни: дата, месец, година, час, минути и населеното място на раждане. Часът на раждане е много важен и трябва да бъде максимално точен.

Анализът може да се изготви за различни сфери от живота – любов, пари, работа, кариера, приятели, здраве, деца, таланти, образование и др. По ваше желание може да се анализират една няколко или всички сфери от живота. Този анализ ще ви даде информация какво ви е заложено в дадена сфера като потенциал. От вас зависи ще го развиете или не. В някои сфери можете да срещате трудности и да се налага да поработите по-усилено и съзнателно.