Елективна астрология

Метод за избор на най-добър момент за дадено начинание, за да бъде то успешно.

За определяне на най-добър момент за избор на важно за вас събитие са необходими следните данни: дата, месец, година, час, минути и населеното място на раждане. Часът на раждане е много важен и трябва да бъде максимално точен.

Този вид астрология се занимава с избор на ден за всяко ново начинание и действие, което желаете да има успех. Това може да бъде подписване на важни договори, откриване на фирма и започване на бизнес, бракосъчетание, започване на юридически дела, покупко-продажби на движимо и недвижимо имущество, избор на ден за операция, посещение при зъболекар и др. Елективната карта по същество е рождена карта на събитието, което се избира.

Важно е да се уточни, че невинаги може да се избере перфектният момент. Но може да изберете максимално най-близкото до него.

Планирайте по-отрано важните за вас събития, за да имате повече и по-добри варианти.