Прогностика (Прогнози)

Този хороскоп се занимава с прогнозиране на възможни събития и резултатите от тях за бъдещ период.

За изготвяне на Прогнози за бъдещ период са необходими следните данни: дата, месец, година, час, минути и населеното място на раждане. Часът на раждане е много важен и трябва да бъде максимално точен, най-вече при този вид хороскоп.

По желание от вас, може да бъде изготвена годишна астрологична прогноза или за по-кратък период от един до няколко месеца. В годишната прогноза ще получите информация за бъдещи събития, подредени по месеци и сферите, които касаят. Освен тях ще получите и съвети/препоръки как можете да смекчите/избегнете, или приемете техните ефекти.

В прогнозата ще са посочени по-важните дати, когато е желателно да се активизирате и концентрирате, за да можете максимално да оползотворите момента.

Използват се специфични астрологични методи и средства за влиянието на планетите и звездите върху рождения хороскоп на човека за конкретния период. Основните методи са транзити, слънчева революция, прогресии и дирекции.

При Прогностиката е изключително важно часът на раждане да е точен, в противен случай предвидените събития по дати няма да бъдат коректни. Затова ви съветвам, преди да пристъпите към изготвяне на хороскоп, да си уточните часът на раждане.