Рожденен (натален) хороскоп

Това е първият, основен хороскоп. Въз основа на него се съставят всички останали.

За изготвяне на рожденен хороскоп са необходими следните данни: дата, месец, година, час, минути и населеното място на раждане. Часът на раждане е много важен и трябва да бъде максимално точен. Астрологичната карта за всеки е уникална.

Рожденият хороскоп показва разположението на планетите по домове и знаци в момента на раждането ви.  Изучава характера и съдбата на човека. Този вид хороскоп е като пътна карта, която отчита вашите индивидуални особености, силни и слаби страни, заложен потенциал. Рожденият хороскоп може да ви помогне  да разберете къде ще имате късмет, в кои сфери ще трябва да работите по-усилено, как да постигнете цялост и вътрешен мир. Показва основните събития в живота на човека, проблемите, с които ще се сблъска, възможностите за личностно и духовно израстване.